σκάκι
Διαβάστε Περισσότερα
Man

Αυτοκράτορας…

Αυτός που Κρατάει τον Εαυτό του στα Χέρια του… Αυτός που οι Πράξεις του μιλούν... Ανατρέχοντας σε βιβλιογραφίες άπειρα έχουν γράφει ανά αιώνες, σκοτεινούς και φωτεινούς, για τα χαρακτηριστικά ενός Αυτοκράτορα… Ο Αυτοκράτορας (ως εκλεκτός του Θεού)...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαβάστε Περισσότερα
Στοχασμοί, Man, Wo-Man, αλλά και Μάνα..

Οικογένεια…

Οικογένεια…και Αδέλφια είναι οι Φίλοι που κάνουμε στην Ζωή!!! Οι καιροί άλλαξαν και συμπαρέσυραν και την παραδοσιακή δομή της Οικογένειας. Σε αντίθεση με την παλαιά πολυπληθή Οικογένεια, η σημερινή συνήθως αποτελείται από έναν Γονέα, σπανιότερα...

Διαβάστε Περισσότερα

σκάκι
Διαβάστε Περισσότερα
Man

Παρτίδα Σκάκι…Και Τάγματα Γυναικών…

Ποιος Ανδρας δέν έχει παίξει σκάκι…??? Στα πιόνια που διαλέγει συνήθως κόλλαει…Σκόυρα ή Ανοιχτά??? Να έχει να κάνει άραγε με το χρώμα που επιλέγει και στην Γυναίκα??? Σκόυρα ή ξανθιά???

Διαβάστε Περισσότερα