ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Ο δικτυακός τόπος (site) www connect-ed.gr (Connect-ed/Connect-ed Club), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του Connect-ed/Connect-ed Club μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www connect-ed.gr, παρέχει στους χρήστες μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή / και πηγών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου αυτοί να έρθουν σε επικοινωνία/επαφή/λάβουν μέρος σε δραστηριότητες/εκδηλώσεις με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές επιθυμίες και προσδοκίες. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Connect-ed/Connect-ed Club υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Στις σελίδες του Connect-ed/Connect-ed Club συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά μέρος των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη. Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Connect-ed/Connect-ed Club διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επίλογων και περιεχόμενων του στις όποιες το μέλος προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο χρήστης των υπηρεσιών του Connect-ed/Connect-ed Club κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται “όπως είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός της συμμετοχής των μελών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές επιθυμίες και προσδοκίες. Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 • Το μέλος του Connect-ed/Connect-ed Club ευθύνεται απέναντι στο Connect-ed/Connect-ed Club και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του με αθέμιτο τρόπο ή κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Connect-ed/Connect-ed Club σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο. Στο www connect-ed.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα. Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω: IIS session cookie, Google Adwords, Google Adwords Conversion, Google Analytics. Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Κατά την έγγραφη του το μέλος υποχρεούται να δηλώνει εάν είναι άνω των 18. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Connect-ed/Connect-ed Club συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Connect-ed/Connect-ed Club και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
 • Η εκάστοτε εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από τον συμμετέχοντα σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδα www connect-ed.gr με ηλεκτρονική αίτηση: Ο ενδιαφερόμενος αιτείται- συμπληρώνει το αίτημα συμμετοχής και το αποστέλλει ηλεκτρονικά. Λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) οδηγίες που αφορούν την πρόσβαση και αναφέρουν τον τρόπο πληρωμής είτε μέσω εμβάσματος είτε με χρέωση κάρτας είτε με χρήση προαγορασμένου κωδικού εισόδου (voucher/giftcard). Εφόσον διενεργηθεί η επιλεγμένη πληρωμή (μηνιαία/ετήσια), λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου link την επιβεβαίωση πρόσβασης του .
 • Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Το μέλος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα λάβει ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιβεβαίωση της εγγραφής του και ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα για τα στοιχεία και τον τρόπο καταβολής της επιλεγμένης συνδρομής του. Μετά την πληρωμή της συνδρομής του θα λάβει σχετική ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του και θα μπορεί να εισέρθει στο Connect-ed/Connect-ed Club κάνοντας πλήρη χρήση των υπηρεσιών της. Το μέλος προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει μέρος στα Events/δραστηριότητες θα πρέπει πρώτα να έχει συμπληρώσει ερωτηματολόγιο προφίλ. Ολοκληρωμένη Εγγραφή ορίζεται η Εγγραφή που έχει στο Προφίλ του μέλους συμπληρωμένα με παροχή πρόσθετων πληροφοριών τα πεδία:(Φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κοινωνική κατάσταση, επάγγελμα, αντίστοιχα ενδιαφέροντα αναζήτησης, στοιχεία προσωπικότητας- επιθυμίες) το οποίο αποσκοπεί μόνο στην εύκολη και ταχεία ταυτοποίηση των θέλω και επιθυμιών των μελών.
 • Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δηλώσεις και επιλογές/αγορές που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι το ίδιο το μέλος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Τα μέλη υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Connect-ed/Connect-ed Club, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενομένη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παραβίαση του ανωτέρω όρου.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
 • Το Connect-ed/Connect-ed κατά την εγγραφή χρήστη – μέλους του δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, εκτός από το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση, η δε εγγραφή γίνεται με την χρήση ψευδώνυμου (username) (που αποτελεί την ονομασία του χρήστη – μέλους κατά την επίσκεψη των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών του Connect-ed/Connect-ed Club).
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club συλλέγει περαιτέρω προσωπικά δεδομένα (φύλο, ηλικίας, εθνικότητα, κοινωνική κατάσταση, επάγγελμα, τηλεφωνικό αριθμό καθώς και αντίστοιχα ενδιαφέροντα αναζήτησης, στοιχεία προσωπικότητας- επιθυμίες) μέσω του ερωτηματολογίου προφίλ, το οποίο αποσκοπεί μόνο στην εύκολη και ταχεία ταυτοποίηση των θέλω και επιθυμιών των μελών, μόνο όταν κάποιο μέλος επιλέξει την συμπλήρωση του ή επιθυμεί να λάβει μέρος στις δραστηριότητες και τα event . Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύνδεσμος προς την οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.
 • Με την αποστολή της αίτησης εγγραφής, το Μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους.
 • Κατά τη διαδικασία εγγραφής, το Μέλος υποχρεούται να αναγράψει ένα Όνομα με ελληνικούς είτε λατινικούς χαρακτήρες, καθώς αυτό θα χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο/α εκφώνησης. Κατά την περίπτωση προσέλευσης του Μέλους σε συγκεκριμένους χώρους-event- θα απαιτείται γνωστοποίηση περισσοτέρων στοιχείων.
 • Η εταιρία δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια και να επιστραφεί το αντίτιμο της συμμέτοχης.
 • Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς στο σημείο επικοινωνίας με τον χειριστή και θα ακυρώνεται μετά από επικοινωνία.
 • Ο Λογαριασμός και η κάρτα Μέλους ακυρώνονται αυτόματα, σε περίπτωση θανάτου του Mέλους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, τα μέλη στις μεταξύ τους συναντήσεις καθώς και στην συμμετοχή τους στις κάθε είδους δραστηριότητες του Connect-ed/Connect-ed Club δεν θα συμπεριφέρονται με παράνομο, επιβλαβή, χυδαίο, απειλητικό, προσβλητικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή  γενικά αποδοκιμαστέο και παρενοχλητικό τρόπο και θα απόσχουν από οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορές προς τα άλλα μέλη και τρίτους. Επίσης δεν θα προβαίνουν σε ψευδής ή παραπλανητικές δηλώσεις αναφορικά με την ταυτότητα τους. Το Connect-ed/Connect-ed Club διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή και να στερήσει την συμμετοχή σε οποιοδήποτε μέλος παραβιάζει τον ανωτέρω όρο χρήσης και να του απαγορεύουν την μελλοντική πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του. Τυχόν καταβληθέντα ποσά από συνδρομητές που παραβίασαν τους ορούς του παρόντος και διαγραφτήκαν, δεν επιστρέφονται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ EVENT

 • Η εταιρία Connect-ed/Connect-ed Club προσφέρει την δυνατότητα συμμετοχής σε event στα μέλη της που έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Connect-ed/Connect-ed Club και συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί (συμπλήρωση ερωτηματολογίου προφίλ).
 • Συμμετοχή θεωρείται η αγορά του προϊόντος – Event- με την αντίστοιχη καταβολή του αντιτίμου.
 • Διευκρινίζεται το δικαίωμα του Connect-ed/Connect-ed Club να μην συμπεριλάβει Μέλος σε Event που δεν ταυτίζεται με το προφίλ του. Η επιστροφή του ενδεχομένως αντιτίμου, εφόσον έχει καταβληθεί, θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης ή θα πιστώνεται για συμψηφισμό με επερχόμενη συμμετοχή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VIP ΚΑΡΤΕΣ

 • Η εταιρία Connect-ed/Connect-ed Club δύναται να προσφέρει, μέχρι νεοτέρας, μια (1) κατηγορία Κάρτας: Η δυνατότητα μέλους VIP, ανάλογου του χρηματικού τιμήματος και διάρκειας, παρέχεται μετά από αίτημα εντός της πλατφόρμας και μετά από συνάντηση με εκπρόσωπο της Connect-ed/Connect-ed Club. Η κάρτα μέλους δίνει επιπλέον την δυνατότητα των απλών μελών, έκπτωσης σε συνεργαζόμενα μαγαζιά, επιχειρήσεις, ειδικά πακέτα και προσφορές εκτός της συμμέτοχης σε συναντήσεις εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της, και καταβληθεί το αντίτιμο της.
 • Κάθε Κάρτα είναι ατομική, αμεταβίβαστη, ανεκχώρητη και αναγράφει τον αριθμό του Μέλους, όπως κατά την καταχώρηση επιβεβαιώθηκε. Η Κάρτα παραμένει πάντοτε ιδιοκτησία της Connect-ed/Connect-ed Club, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει ή ακυρώσει ή/και αντικαταστήσει με Κάρτα ιδίου ή άλλου είδους. Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας καθώς δεν αναφέρει και δεν συνταυτίζεται με προσωπικά στοιχεία. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας, το Μέλος δύναται να ζητήσει εγγράφως την επανεκτυπώση της Κάρτας.
 • Διευκρινίζεται ότι, πλαστική κάρτα λαμβάνουν μόνο τα VIP Μέλη με ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του, δεν θα του αποστέλλεται κάρτα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: GIFTCART- ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 • Δικαίωμα αγοράς Ηλεκτρονικής GIFTCART έχουν όλοι ανεξαρτήτως. Δίνεται η δυνατότητα αγοράς για δώρο on line μέσω ηλεκτρονικής συμμέτοχης στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Connect-ed/Connect-ed Club και έχει ισχύ για 12 μήνες από την αγορά.
 • Στα στοιχεία αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή και στην συνέχεια θα διαβιβάζεται απο τον ίδιο στον κάτοχο του δώρου.
 • Η Εγγραφή για δώρο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας της, όπως καθορίζεται, όπως επίσης και κατά συνέπεια η αξία της δεν επιστρέφεται.
 • Η GIFTCART υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας του Connect-ed/Connect-ed Club και δεσμεύει τόσο Μέλη όσο και Συμμετέχοντες σε Event καθ΄ολους τους όρους της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: GIFTCART- ΑΓΟΡΑ EVENT

 • Δικαίωμα αγοράς Event για δώρο έχουν μόνο τα Μέλη. Δίνεται η δυνατότητα αγοράς για δώρο on line μέσω ηλεκτρονικής συμμέτοχης στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Connect-ed/Connect-ed Club και ισχύει για την συγκεκριμένη και μόνο εκδήλωση – Event.
 • Η Αγορά Event για δώρο προσφέρεται μαζί με μία δωρεάν συνδρομή εγγραφής διάρκειας ενός μηνός. Συνεπώς ο αγοραστής θα λαμβάνει δύο (2) κωδικούς voucher, έναν για την πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής μέλους και ένα για την αγορά του event.
 • Η Αγορά Event για δώρο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας της, όπως καθορίζεται στο συγκεκριμένο Event, όπως επίσης και κατά συνέπεια η αξία της δεν επιστρέφεται.
 • Η Αγορά Event για δώρο υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας του Connect-ed/Connect-ed Club και δεσμεύει τόσο Μέλη όσο και Συμμετέχοντες σε Event καθ΄ολους τους όρους της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Το Connect-ed/Connect-ed Club διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά μέρος των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη.
 • Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επίλογων και περιεχόμενων του στις όποιες το μέλος προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο χρήστης των υπηρεσιών του Connect-ed/Connect-ed Club κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται “όπως είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, πέρα της συμμετοχής των μελών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές επιθυμίες και προσδοκίες. Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Το Connect-ed/Connect-ed Club δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTER)

 • Το Connect-ed/Connect-ed Club διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία, με πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Connect-ed/Connect-ed Club, στα εγγεγραμμένα μέλη του, μόνο εφόσον αυτά το επιλέξουν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Connect-ed/Connect-ed Club, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.