Εάν έχετε κωδικό Giftcart-Voucher ή Δώρου επιλέξτε την "Τραπεζική Κατάθεση" και αγνόηστε τόσο το μήνυμα όσο και την ίδια την πληρωμή.