Στοχασμοί, Man, Wo-Man, αλλά και Μάνα..

Οικογένεια…

Οικογένεια…και Αδέλφια είναι οι Φίλοι που κάνουμε στην Ζωή!!!

Οι καιροί άλλαξαν και συμπαρέσυραν και την παραδοσιακή δομή της Οικογένειας.

Σε αντίθεση με την παλαιά πολυπληθή Οικογένεια, η σημερινή συνήθως αποτελείται από έναν Γονέα, σπανιότερα δύο, λιγότερα Παιδιά, συνήθως μοναχοπαίδια καθώς και τους ελάχιστους Παππούδες και Γιαγιάδες που συνεχίζουν να υπάρχουν.

Καίριας αλλά και ύψιστης σημασίας παραμένει η Ευτυχία των μελών που την απαρτίζουν!!! Γι’ αυτό ας συμπεριλάβουμε και ας εντάσσουμε σε αυτήν, τα όποια Αγαπημένα μας Άτομα, καθώς περνώντας τα χρόνια αποδεικνύεται, ότι Οικογένεια και Αδέλφια είναι οι Φίλοι που κάνουμε στην Ζωή!!!

Σημαντικό άλλωστε ρόλο για την σωστή λειτουργία της παίξει η Αλληλοεκτίμηση, η Κατανόηση και η ευγενική Επικοινωνία.

Ας επαναξιολογήσουμε τον χρόνο που καταναλώνουμε ενδεχομένως άσκοπα και ας προσφέρουμε ποιοτικό χρόνο στην Οικογένειά μας, ισχυροποιώντας την Αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα εντός της.

Τέλος μη λησμονείτε να αντιμετωπίζετε τα μικρά Παιδιά ως ισάξια μέλη καθώς αυτά είναι η προέκταση μας…και ας ζητάμε Συγγνώμη όταν έχουμε κάνει λάθος, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την ολότητα της Ανθρώπινη φύσης…

Άλλωστε τα Παιδία μας θα είναι ο Κόσμος του Αύριο!!!

Αφήστε μια απάντηση