Οπτική
Διαβάστε Περισσότερα
Επιλογές, Στοχασμοί

Ανάσταση Ψυχής…

Ο Ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου... Προς Κορινθίους Α’ Επιστολή ΄΄Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ...

Διαβάστε Περισσότερα